Allt fler företag och organisationer inser värdet av att kontrollera och jobba mot mål med kvaliteten på ledningssystem samtidigt som flera av landets beslutande instanser inte gör detsamma. 

Genom att ISO-certifiera verksamheters ledningssystem förebygger man fel och skapar förtroende som är viktigt i kundsammanhang, oavsett om relationen med dessa är ny eller gammal. Varumärket stärks vilket och man bör inspireras av varumärkestoppar som Swish, Google och Spotify. Bestämmer man sig för att genomföra en ISO certifiering så säkras att produkter, processer, arbetssätt och system håller en hög kvalitét i enlighet med målsättningar. Kontroller genomförda av ett certifieringsorgan som intygar att kraven för ISO följs leder till att verksamheten i fråga kan få ett ISO certifikat. Företaget intertek.se arbetar med kvalitetssäkring och erbjuder ISO certifiering, de skriver på sin hemsida:

”En oberoende ISO-certifiering av din organisations ledningssystem ger trovärdighet och anseende – lokalt och globalt”

Kanske en lösning för myndigheter och statliga instanser

Det är på tiden att myndigheter och statliga instanser också inser vikten av kvalitetssäkring och ISO-certifiering. Vissa mål och krav som inte uppfylls kan skapa situationer som handlar om liv eller död, vilken i sin tur sänker trovärdighet. I Göteborgsposten kan man läsa om hur Rebecca och Ulf inte fick tag i någon när de ringde SOS Alarm när sonen Arvid på 10 månader plötsligt blev medvetslös och inte vaknade. Numret var överbelastat en tidig måndag morgon. Arvid klarade sig bra trots omständigheterna. Det är avtalat mellan staten och SOS Alarm att svarstiden ska ligga på maximalt 8 sekunder, något som SOS alarm uppenbarligen inte kunnat leva upp till. Även informationssäkerhet har brister hos flera statliga myndigheter som hanterar hemligstämplad information. Läcker detta ut kan det ha förödande konsekvenser för både individer och samhället i stort. Det handlar om att vara medveten om en verksamhets brister och aktivt kvalitetssäkra viktiga funktioner.