Astra Zeneca-fabriken i SödertäljeVad har företagen H&M, Spotify och Astra Zeneca gemensamt? För det första hör de allihop till de mest framgångsrika inom sina respektive områden. För det andra är de allihop startade i Sverige. Kan det vara så att den svenska företagskulturen skapar framgångsrika företag?

Även om vi människor är ganska lika, oavsett var på jorden vi bor, så är kulturen olika i olika länder. Inte minst kan det vara stor skillnad mellan kulturen i arbetslivet, bl.a. när det gäller chefernas roll. Om detta kan nog alla svenskar som har arbetat utomlands vittna.

Inom en snar framtid kommer vi att vara tio miljoner i Sverige. Men även då kommer vi att vara få, jämfört med befolkningen i andra länder. Sverige har alltid varit ett litet land, sett till folkmängden, men trots det har vi flera företag i världsklass. Ikea, Ericsson och King är bara tre exempel, grundade under olika epoker. Även om Sveriges välstånd till stor del bygger på stora företag inom verkstadsindustrin så finns det även en gryende startup-scen. Vad beror det på att Sverige har producerat så många storföretag?

Enligt en teori beror det på det svenska, demokratiska ledarskapet, med platt organisation, frånvaro av hierarkier, delegering av arbetsuppgifter, frihet under ansvar och beslut som fattas med konsensus. Handelshögskolan i Stockholm lockar studenter från hela världen, som vill lära sig mer om det svenska ledarskapet.

Vad är det då som utmärker svenskt ledarskap? Öjje Holt, som arbetat på Spotify, Microsoft och Apple, säger till tidningen Chef att det amerikanska ledarskapet handlar om individerna, medan en svensk chef kan se både individen och gruppen på samma gång. Summan blir större än delarna, enligt Holt. Ett viktigt sätt att visa att man ser både gruppen och de individer som utgör den är att ge feedback både individuellt och i grupp, säger han. Kjell-Håkan Närfelt på Vinnova säger också att det är typiskt svenskt att våga anställa folk som är bättre än man själv är. I många andra länder skulle cheferna dra sig för detta.

Ledarskap och innovation

Numera talas det mycket om innovation. Investerarna jagar s.k. enhörningar, alltså startups som värderas till en miljon eller mer. Men enligt Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm, kräver innovation ett bra ledarskap. Hit hör bl.a. förmågan att kunna knyta till sig lovande talanger, och att arbeta allihop tillsammans mot samma mål. Ledarskapet fungerar inte så att chefen pekar med hela handen och de andra lyder; på det sättet uppnår man inte det lärande i organisationen som kännetecknar framgångsrika startups.

En annan faktor är den svenska förmågan att planera. Öjje Holt säger att i Sverige består ett projekt till 80 % av planering, och 20 % genomförande. I USA är det tvärt om, enligt honom. När så mycket av tiden går åt till planering finns det också möjlighet att lufta avvikande uppfattningar, och att genomlysa projektet ur många olika vinklar.

Den som tittar snabbt på svenska startups ser också att det finns en hel del icke-svenska namn bland grundarna. Både bland de som fötts utomlands, och bland de som har föräldrar som är födda utomlands, har alltså den svenska ledarskapskulturen fått fäste.