Motivation är bland det viktigaste som en person kan ha, speciellt i jobbsammanhang. Men hur ska en chef agera för att vara motiverande gentemot sina kollegor? Det har tidningen chef ett bra svar på.

företagskvinna möte affärsmöteMotivera sina anställda går att göra på flera sätt såsom att bjuda till konferens som det tipsats om tidigare och man kan säga uppmuntrande ord, men något man däremot inte ska tro är att det räcker. Att arbeta med motivation är ett ständigt utvecklingsarbete och något man alltid ska tänka på när man sitter i en chefsposition. Vad som händer när man misslyckas med att motivera är nämligen inte enbart att kollegorna blir missnöjda och just omotiverade, man kan på sikt också räkna med att själva företaget kommer börja göra sämre resultat. Tolka dock inte det som att du som chef måste vara, som tidningen Chef uttrycker det, en peppgeneral som ständigt kommer med bubblande positiva kommentarer. Så är det verkligen inte. Att motivera handlar snarare om att stärka sina kollegor inifrån och ut, inte tvärt om. Så här uttrycker tidningen Chef detta i en smart motivationsguide som de har publicerat:

”Hjälp i stället dina medarbetare att göra sina egna analyser för att identifiera styrkor och svagheter, låt medarbetarna värdera sig själva (du ska inte betygsätta dem) för att hitta deras lärbehov. Sedan kan ni tillsammans sätta vilka lär-mål han/hon ska ha och spåna kring vilka lär-aktiviteter som tar honom/henne fram till målet. Men försök inte att göra allt på en gång, max tre lär-mål med tre lär-aktiviteter vardera och avsluta dem innan ni går vidare.” kom till guiden.

Vill man att metoden i citatet ovan ska fungera som motivationsverktyg är det viktigt att man visar och har ett genuint intresse för sin medarbetare. Som tidningen Chef uttrycker det ska man exempelvis alltid undvika att bara konstatera ”då hittar vi en bra kurs till dig” när man talar om medarbetarens personliga utveckling. Viktigt är att lyssna, tipsa och coacha, inte skjutsa medarbetaren till någon annan – hjälp dem istället att hitta vägar att nå målen där du som chef kan vara ett aktivt stöd, det kommer öka motivationen på kontoret och i förlängning även företagets vinst.