Konferenser har många fördelar. Inom vetenskapen är konferenser ett bra sätt att åskådliggöra forskningsfält, och också att marknadsföra enskilda forskare och forskningsområden.

Att börja planera sin konferens i tid är viktigt. Om ni ska arrangera en konferens i höst bör ni börja redan nu. Men det finns också mycket annat som är viktigt att tänka på

En bättre konferens

Konferens med frågestundTidningen Curie skriver om en amerikansk undersökning, som visar att ungefär hälften av de som deltar på naturvetenskapliga konferenser åker hem med känslan av att ha lärt sig något som de kan använda för att spara tid eller pengar. Nu är ju detta inte de enda anledningarna till att åka på konferens, men resultaten är säkert överförbara till andra områden, och andra typer av konferenser. I artikeln delar naturgeografen Lina Eklund med sig av flera råd som kan vara användbara även för den som ska tala på en helt annan typ av konferens.

Bland hennes råd finns bl.a. att lyfta fram de mest intressanta rönen, anpassa sig efter publiken, och inte minst att hålla tiden. Hon har också tips på hur man ska få fler, inte minst kvinnor, att ställa frågor under konferensen. Vi återkommer till detta.

Konferens för kvinnor inom tech

14 mars hålls en konferens i Stockholm, som samlar kvinnor verksamma inom tech. Konferensen sponsras av Izettle, Northvolt och King, och är inriktad på data science, maskininlärning och artificiell intelligens. Mer om konferensen finns att läsa här. Även Breakit uppmärksammar konferensen.

Här kan ytterligare ett tips från Lina Eklund vara på sin plats: om moderatorn, när det är dags för frågestund, ger den första frågan till en kvinna så kommer fler kvinnor att ställa frågor efter det. Att göra det möjligt att ställa frågor via mobilen kan också vara ett sätt att få fler att ställa frågor.

Varför ska man över huvud taget ha en konferens? Det finns flera skäl till detta. Inte minst är det ett tillfälle att marknadsföra sin forskning, och att hitta forskare att nätverka med. Det här skiljer konferenser från många andra kanaler för vetenskapligt kunskapsutbyte.