En chef som känner sig trygg och agerar fullt ut i sin roll är en ovärderlig resurs för alla företag. Den som är ny i sin chefsroll saknar nödvändig erfarenhet och kan få det extra tufft att lyckas. Samtidigt går det inte att vänta på att chefen ska prova sig fram och bli mer bekväm i sitt arbete. Lösningen är ledarskapsutbildning. Den kommer att ge den kompetens och de praktiska verktyg som krävs för att ta sig an den otroligt viktiga rollen som chef.

Antalet företag som erbjuder ledarskapsutbildning, såsom exedsse.se, i Sverige är stort och det finns skillnader i kvalitet. Bäst är att välja ett alternativ med goda referenser. Om chefer som lyckas i yrkeslivet rekommenderar en viss ledarskapsutbildning, är den troligtvis bra.

Vad ingår i en ledarskapsutbildning?

Tanken är att förbereda kursdeltagarna teoretiskt och praktiskt för sin framtida position. Många tänker till exempel inte på att man som chef ofta råkar ut för en slags dubbel lojalitet. På ena sidan har man medarbetarna under sig och på den andra har man företagets ledning. Att hantera den utmaningen är inte helt enkelt, läs mer om det här.

Vanligtvis ingår en hel del teori om vad som utgör framgångsrikt ledarskap. Det har förändrats mycket genom åren. Stilen med en väldigt dominant, auktoritär chef är inte längre en förebild, utan istället brukar man föredra en modern, lyhörd chef som är duktig på att lyssna, anpassa sig och få alla i företaget att dra åt samma håll. Sedan pratar man ofta om olika ledarstilar och som chef handlar mycket om att hitta metoder som fungerar för en själv. Därför blandar man även in mycket praktik där man till exempel får hantera ett scenario där medarbetare missköter sig och måste bemötas av sin chef. Därefter får man feedback på vad man gjorde bra eller dåligt och vad man kunde ha gjort annorlunda, Vilken typ av chef är du? Läs mer i denna artikel.

Efter en ledarskapsutbildning har man mer insikt om olika typer av medarbetare, hur deras behov ser ut och hur man ska agera i olika situationer. I slutändan kommer deltagaren känna sig mycket bättre förberedd på att ta sig an chefsrollen.