Ett ständigt aktuellt ämne är hur vi bemöter andra människor i yrkeslivet, oavsett om det är inom det egna företaget eller mot till exempel kunder. Det är viktigt att utbilda i bra bemötande för att kunna agera på ett professionellt och fördelaktigt sätt för verksamhetens och din egen skull.

Att eftersträva ett bra bemötande kan tyckas självklart, men det är svårare än vad de flesta tror. Faktum är att när företagare själva listar vad de måste förbättra är just bemötande och service ständigt återkommande. Låt oss titta närmare på begreppet.

Vad är egentligen ett bra bemötande?

I ett bra bemötande finns några grundstenar som är lämpliga att utgå från. Nedan följer tre saker som man inte får slarva med.

Att vara respektfull och professionell

Få saker gör kunder eller anställda så upprörda som någon som visar arrogans eller inte tar dem på allvar. Därför är denna punkt extra viktig. Den som går på en föreläsning i bemötande kan räkna med att en hel del tid kommer ägnas åt detta. Även om man inte kan hjälpa till med ett visst problem eller inte ens tycker att problemet är av betydelse, kan man åtminstone sätta sig in i personens situation och göra sitt bästa. De flesta av oss har säkert någon gång bemötts på ett oprofessionellt sätt, till exempel med en sarkastisk kommentar. Även om personen inte vill något illa så är det inte ett acceptabelt bemötande.

Att vara lyhörd

En lyhörd attityd spelar stor roll. Ett bra bemötande handlar mycket om att lyssna och sätta sig in i en frågeställning, snarare än att omedelbart börja med invändningar, förklaringar eller bortförklaringar. Ändå händer det nästan hela tiden att personal bemöter genom att direkt repetera ett intränat svar likt en robot, istället för att göra sig införstådda på exakt vad det handlar om och anpassa sig. Slutar man lyssna på sina kunder brukar effekten visa sig snabbt. Fler upplever ett dåligt bemötande i den svenska sjukvården, läs mer, och då blir intrycket att allt har försämrats.

Visa opartiskhet

Rent psykologiskt har vi människor alltid svårt när vi upplever oss orättvist behandlade. Ett klassiskt exempel är hur en chef kan särbehandla olika medarbetare genom att ge ett väldigt trevligt och personligt bemötande till vissa, för att sedan vara extremt kylig mot andra. Ibland handlar det om regelrätt diskriminering. Som kund upplever många att de får ett positivt bemötande när de ska köpa någonting dyrt, men ofta ett negativt bemötande när de ska lämna ett klagomål eller returnera en vara. I en optimal situation ska man bli väl bemött oavsett vem man är eller vilket ärende man har.

Att vara tillgänglig och ge snabb återkoppling

De som får toppbetyg för sitt bemötande brukar ha gemensamt att de upplevs som tillgängliga och bra på att snabbt ge besked om vad som gäller. Trots allt är det få saker som drar ner betyget på ett bemötande så mycket som känslan av att bli ignorerad. Hur hanterar man kunder som klagar på bästa sätt? Återigen är det bäst att tänka hur man själv vill bli bemött som kund eller i sitt yrkesliv. Även om tid saknas för tillfället kan man ge ett tydligt besked om när man har möjlighet att återkomma.

Utbildning är avgörande

För att vara helt ärlig så kommer inget företag bli experter på bemötande utan tillräckligt med utbildning och erfarenhet. Föreläsningar, workshops och dylika åtgärder fyller en viktig funktion för att vässa förmågan att ge ett bra bemötande. Med ökad medvetenhet och rätt inriktning kommer varje år som går att leda till nya förbättringar i bemötandet.