Personal på företag är oftast den absolut viktigaste resursen på företag och det är inte ovanligt att det tar upp den största platsen i företagets budget. I dagens samhälle råder det en hög arbetslöshet bland befolkningen och många arbetsgivare upplever att det många gånger är svårt att hitta kompetenta personer som matchar företaget och kraven för arbetsrollen.

Många företag och arbetsgivare vänder sig idag till bemanningsföretag för att hitta kompetent personal. Detta för att säga upp och rekrytera ny personal är tidskrävande, svårt och kräver en viss arbetsmarknadskunskap. Dessutom är bemanningsföretag snabba i sina tjänster och arbetar effektivt för att hitta kandidater som passar för tjänsten i fråga. Samtidigt har vissa uttalat sig om att bemanningsföretag inte alltid är så fördelaktigt, och ämnet har kommit att bli en stor debatt inom många branscher. I Svenska Dagbladet skrivs det om hur LO:s medlemsförbund under flera år kritiserat arbetsgivare när de sagt upp ordinarie och istället hyrt i personal via bemanningsföretag.

Pålitlighet och kvalitét

Det som kan vara sämre med bemanningsföretag är att det kan vara svårt att få tag på ett pålitligt och väletablerat sådant. I Göteborgsposten kan man läsa om ett bemanningsföretag som haft 100 lediga jobb, men inga jobbsökande. Vilket troligen beror på dålig etablering och ett mindre bra samarbete med Arbetsförmedlingen. Både företag och personal de hyr ut måste hålla en hög kvalité, som exempelvis bemanningsföretaget www.andara.se. Det gäller att ha koll på marknaden för att hitta ett företag som har det man söker och om man väljer att anlita ett bemanningsföretag måste man bestämma sig för att släppa ifrån sig rekryteringsprocessen. Man uttrycker sina krav och lämnar sedan över.

En bra väg in på arbetsmarknaden

Något väldigt positivt med bemanningsföretag är att de ofta ger unga en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Unga talanger diskrimineras ofta i rekryteringsprocesser, trots att kunskapen finns där. Bemanningsbranschen blir ofta en väg in till erfarenhet för unga, som landar i att de ofta blir anställda direkt av företag sedan. Många företag vågar ofta inte anställa unga, men undersökningar visar på att det lönar sig att satsa på nyexaminerade personer som är nya i arbetslivet. Enligt Svenskt Näringsliv är också bemanningsföretag en god väg för att skapa kontakter vilket betyder mycket i arbetslivet. Personerna som bemanningsföretagen hyr ut är ofta mer professionellt upplärda än de som söker tjänsterna utifrån.