På senare år har CRM eller Customer Relationship Management fått ett allt större genomslag, där fler förstår vilken viktig faktor det är. CRM är en av grunderna i att driva företag, där organisering, styrning och administration av kunder och relationer med kunder omfattas.

Vad är CRM? Och varför är det värdefullt för ett företag att skaffa? Det korta svaret är att ett CRM bidrar till ett bättre strategiskt arbete med företagets kundrelationer kan ge en bättre företagsstruktur, större tillgänglighet för kunderna och en ökad effektivisering.

Använd CRM för dina konferenser

Med hjälp av CRM kan du få en tydlig bild av dina kunder, och kan göra en bra analys och uppföljning. Detta är av stor nytta vid konferenser. IT-branschen har ett stort behov av medarbetare med IT-kunskap, även inom CRM skriver Svenska Dagbladet. Att ha ett pålitligt system för god kundvård är allt mer viktigt. Branschen för bredband och digital TV har lyckats vända sin negativa trend genom att satsa på kundvård enligt Dagens Nyheter. Goda relationer ger förstås bra affärer, och ett bra CRM-system gör det möjligt att accelerera företagets processer och uppgifter. Med hjälp av systemet går det att få en helhetsbild av hur kunden ser ut, med hjälp av dokument, kontaktuppgifter, anteckningar och offerter. Alla dessa underlag finns samlade på ett ställe, och är tillgängliga för alla medarbetare på företaget. Detta underlättar förstås mycket vid drift av en konferensanläggning där många människor dagligen använder anläggningen.

Effektivisera verksamheten

CRM kan ibland beskrivas som en hel affärsfilosofi för att skapa lönsamma relationer med kunderna. I stället för att använda sig av traditionell marknadsföringsteknik sätter CRM kundens tillfredsställelse i fokus. Företaget blir mer effektivt i användandet av sina ekonomiska resurser eftersom det är kostsamt att skaffa nya kunder. Det är i stället bättre att behålla redan existerande kunder och höja deras tillfredsställelse genom att investera i försäljning, service och marknadsföring. När det gäller CRM kan exempelvis marknadsföringskampanjer användas. En god kundvård är också kopplat till hur företaget behandlar personalen. Det som kan få kunder att vilja betala extra i butiken är hur personalen blir behandlad skriver Sveriges Television.