Alla på en arbetsplats vill känna sig hörda och sedda, chef som anställd, ledning som mellanchef och alla kollegor av varandra och detta eftersom att det ökar motivationen till att prestera bra och när en medarbetare känner sig förbisedd och bortglöms så minskar motivationen – men detta kan man enkelt ändra på genom att hålla konferens med tydligt syfte att öka motivationen hos kollegorna och sedan hörsamma vad som sagts och implementera detta i vardagen.

Att boka konferens i skärgården i syfte att arbeta med teambuilding inom ett företag är ett smart drag att göra om man vill få sina medarbetare att prestera bättre och bli motiverade till att göra det lilla extra. Gör man inte detta är man nämligen i risk för att leverera sämre resultat i de fall när motivationsdödarna tar över – något som bland annat Dagens Industri listat exempel på som är vanligt förekommande på vanliga arbetsplatser runt om i Sverige.

Detta tar död på motivationen

seminarie konferensI en artikel hos Dagens Industri har man listat vanliga motivationsdödare som är vanligt förekommande på arbetsplatser runt om i landet och också hur man får bukt med dessa. En sak man till exempel tar upp är problematiken som uppstår när en medarbetare känner att de inte får chans att utvecklas eller avancera inom sin roll och att en lösning är individuella utvecklingsplaner eftersom att dessa visar att företaget aktivt investerar i dem. Ett annat exempel på motivationsdödare är när kommunikationen inom företaget mellan chefer och anställda eller mellan kollegor inte fungerar och vad man då menar är att detta bidrar till att medarbetare istället ägnar sin tid åt att gissa sig till hur man kan ha menat i en viss fråga där kommunikationen varit sämre. Så hur ska man då få bukt med detta? Att låta kollegorna vara delaktiga i kommunikationen om företaget och gör att dessa känner sig hörsammade genom att bygga ett starkt team och detta kan man göra genom teambuilding.

Så motiverar du genom konferens

Företag folk möte konferensPå konferensen finns en rad sätt att motivera sina anställda inför då arbetskamraterna kommer tillbaka till kontoret. Men för att konferensen ska bli lyckad gäller det att planera den väl och ha ett syfte med konferensen. Något som tidningen Chef skriver om är hur man ofta misslyckas med konferensen just på grund av onödigt slarv i förarbetet vid planeringen. Vad man därför ska tänka på är:

  1. Formulera ett syfte – varför har vi denna konferens?
  2. Blanda kollegor med chefer – låt ledningsgrupp och arbetare på golvet sitta i samma grupper, lös detta med bordsplacering.
  3. Ha konkret schema – se till att varje minut av konferensen har ett syfte och att varje övning har ett mål, ingen vill känna att konferenshelgen eller dagen varit ett slöseri med tid.

Undvik motivationsfällorna

Konferensen är en bra plats att lägga grunden till ett tightare rteam och gladare medarbetare, men sluta inte med arbetet bara för att ni är tillbaka på kontoret igen. I Dagens Nyheter skriver man till exempel om en del vanliga motivationsmyter som förvånansvärt många chefer använder sig av trots att de faktiskt inte alls motiverar egentligen. Bland annat skriver man om tekniker för att ge kritik, ställa höga krav, mäta prestationer och bjuda på tårta när någon fyller år som många använder sig av men som faktiskt inte alls fungerar så bra som man tror, och hur man ska göra istället. Använd istället tiden på konferensen för att hörsamma hur kollegorna vill li kritiserad, belönade och firade på sina födelsedagar – det hela handlar om att lyssna på medarbetarna och sedan ta med sig vad de säger för att konferensen ens ska betecknas som lyckad.