Den tekniska utvecklingen går som tåget – och inte minst inom marknadsföring och återförsäljning. Men är det helautomatiserade samhället något vi verkligen vill ha? Eller renodlar snarare digitaliseringen behovet av mänsklig kontakt? Vi tittar på traditionell och fysisk marknadsförings roll i den digitala eran.

Siffror talar sitt tydliga språk – just nu satsar de flesta företag på att stärka sin internetnärvaro. Inte minst satsar man på synlighet i sökmotorer, såväl som video innehåll på sociala plattformar. Men betyder det att tiden för fysisk marknadsföring är över? Eller finns det fortfarande en plats för trottoarpratare och reklamblad?

Traditionella trendbrytare

E-handeln ökar stadigt – vilket har fått folk att undra om den helt kommer ersätta de fysiska butikerna. Men experter på områden är nästan helt överens de fysiska butikernas relevans är skyddad genom att de tillgodoser andra behov än de digitala. Kundservice är en av de faktorer som fortsätter driva konsumenter till de fysiska butikerna.

Vi ska med andra ord inte underskatta kraften bakom mötet med en annan människa. I en tid då mer och mer av vår kontakt med omvärlden sker genom digitala rum, blir autentisk mänsklig interaktion en allt mer dyrbar bristvara. Och en smart marknadsföringsstrategi utmärker sig i mängden genom att ha tilltro till den kemiska reaktion som äger rum då vi står ansikte mot ansikte med en annan människa.

En av de synbara fördelarna med digitala format är med vilken lätthet de kan användas för att distribuera information. Och den medieform som genomgått den största migrationen till nätet är kanske den skrivna texten. Överallt ser vi hur mediebyråer, tidningar och förlag digitaliserar sina verksamheter. Men det finns neurologer som hävdar att materialitet inom reklam har ett betydande värde. Informationen blir lättare att ta emot (och ta med), och kräver hela 21% mindre kognitiv ansträngning att tolka.

Med det sagt ska vi självklart inte vända oss emot utvecklingen – utan använda den för att nå en ny publik. Och om du vill lära dig mer om hur du bygger en bra närvaro i sociala medier, eller förhåller dig till denna typ av marknadsföring som konsument, kan du titta på klippet nedan: