Varför får Trump så många anhängare i USA? Vad är skillnaden mellan den svenska arbetsmarknaden och den amerikanska? Har USA verkligen återhämtat sig från den stora finanskrisen 2008? Hur har unga det på arbetsmarknaden i Sverige, och är det lika för alla?

 

altoptronic.seDet är tur att man bor i Sverige, för här finns det skyddsnät och en fungerade välfärdsapparat i samhället som gör att även om man förlorar jobbet så finns det alltid en grundläggande trygghet. Annat är det i USA. I en artikel i Aftonbladet kan man läsa om hur den amerikanska medelklassen har krympt sedan åren efter finanskrisen 2008. Och det enormt mycket. Detta har gjort så att många amerikaner som innan krisen hade välbetalda jobb och till och med kunde anses vara övre medelklass nu har hamnat under fattigdomsgränsen och arbetar i enkla servicejobb för att klara brödfödan. Detta tros också vara en av anledningarna till Trumps framgångar inför det kommande valet, liksom motsatt, Bernie Sanders. Några fakta från artikeln som är intressanta är bland annat:

  • Lönerna för den amerikanska medelklassen står stilla, många har fått det sämre och otryggare.
  • Förr hette största arbetsgivaren General Motors, en biltillverkare som betalade bra löner och pensioner.
  • I dag är de största arbetsgivarna McDonalds och lågprisvaruhusen Walmart – usla löner och inga pensioner.

I Sverige är det inte alls på samma sätt. Och det är lättare att klara sig, även om man har en tuff månad ibland med oförutsedda kostnader. Då är det heller inget problem att ta ett snabbt lån från exempelvis www.smspengar.nu och sedan betala tillbaka i lugn och ro under nästkommande månad. Detta är ett bevis på hur stora skillnader det är i samhället om man jämför USA och Sverige. Det är på nästan alla sätt mycket mer tryggt att bo i Sverige än vad det är att bo i USA. Vapen exkluderat.

Mer jobb åt unga i Sverige – men inte för alla

entreprenörI Veckans Affärer kan vi till och med läsa om hur arbetslösheten sjunker i Sveriga och hur unga svenskar blir starkare på arbetsmarknaden. Andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen har minskat från 7,5 till 7,2 procent. Detta är en minskning med 8000 jämfört med hur det såg ut samma period i fjol. Och särskilt tydligt är det bland ungdomar, att fler och fler kommer ut i arbete samt att jobben blir fler. Men samtidigt finns det de som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, oftast är det den gruppen av unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning.

Samtidigt är det så att det är lättare för Sverigefödda svenskar att få jobb efter gymnasiet till skillnad från hur det är för de som är födda utomlands eller är nyanlända. I Sveriges Radio kan vi läsa om hur Kevin kom till Sverige för 18 år sedan men fortfarande inte känner sig inkluderad i det svenska samhället. Han menar att personer med svensk bakgrund prioriteras före honom på arbetsmarknaden. Dessutom menar han att svenskfödda unga får högre lön för samma arbete som han utför. Han känner sig besviken på Sverige på grund av detta och menar att det är samma känsla av utanförskap som han känt sedan han gick i skolan.