Det är vanligt att höra folk klaga på chefen. Det kan handla om reella klagomål men också situationer där chefer ofta får kritik just för deras position. Men hur blir någon en bra chef? Bland annat genom att vara lyhörd.

Att tröttna på chefen kan ibland innebära flera olika saker. Antingen kan man bokstavligen tröttna på sin chef. Det vill säga att insatsen från det högsta hönset inte är bra och en arbetare tröttnar. Men det kan också vara ett uttryck för generella missnöjen på arbetsplatsen, och då får chefen ibland skulden för den.

Så är en bra chef

Det finns många sätt en bra chef kan bete sig på. Alla föredrar olika men många gånger går det att hitta speciella karaktärsdrag för hur en person i ledande roll på en arbetsplats ska eller bör bete sig.

En del föredrar ledare på chefspositioner. Det är en av de mest traditionella sätten att se på en chef och är inte alltid något negativt. Däremot är det viktigt att se över vilken typ av ledare du som chef faktiskt är. Att enbart styra och ställa kan skapa en osämja på arbetet. Samtidigt är en av chefens viktigaste roller just att fördela arbetet och hålla ordning och reda.

Men det finns fler viktiga delar med att vara chef. Något som ofta glöms bort är lyhördheten. Det går förvisso att utbilda sig till en bra chef men vissa saker är viktiga att ha med i grunden. Att kunna lyssna på sina medarbetare är en väldigt viktig egenskap. Om personalen på jobbet känner att de blir lyssnade på och blir tagna på allvar skapar det ett bättre klimat. Det är även ett bra sätt för att ta till sig ny information. Säger en medarbetare att något behöver förändras är det alltid bra att lyssna för att sedan kunna vidta rätt åtgärder.